Výbor SDH

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Složení výboru k lednu 2013
Starosta sboru - Pavel Rychtera
Náměstek starosty - Petr Vinš
Jednatel - Ing. Jan Hauptman
Hospodář - Jana Šmejkalová
Preventista - Josef Roušal
Člen výboru - Zdeněk Pšenička
Velitel - Václav Slíva ml.
Zástupce velitele - Jaroslav Čepelák
Strojník - Pavel Šmejkal
     
Revizní a kontrolní komise
Předseda - Antonín Firýt
Členové - Zdeňka Vokurková
  - Daniela Rychterová