Historie

Sbor dobrovolných hasičů Čenkov má bohatou historii. Vznik sboru se datuje od roku 1894. Tuto historii v ucelené verzi nám, hasičům, sepsal čestný člen sboru, dnes již zesnulý pan František Másler. Za to mu patří vřelé díky.

Kronika zahrnuje stoleté období od vzniku sboru 2. února 1894 do roku 1993. Dále následuje pokračování kroniky až do roku 2004.

Od této doby pak zveřejňujeme kompletní zprávy o činnosti za každý rok. Kronika v celém znění je uložena v místní knihovně a je zveřejněna i na těchto internetových stránkách.

 

Pavel Rychtera

starosta SDH Čenkov

   

Obsahuje naskenovanou kroniku od založení SDH v Čenkově roku 1894 do roku 2004, zpracovávanou dlouhá léta panem Františkem Máslerem.

Obsahuje každoročně vydávané výroční zprávy o činnosti sboru od roku 2005 do současnosti, sepsané starostou hasičů Pavlem Rychterou.